نقد داستان

نگاهی عمیق تر به داستان در برابر قانون - نوشته فرانتس کافکا - ترجمه صادق هدایت

در برابر قانون

نگهبانی در برابر قانون می نشیند. مردی روستایی که اجازه ی ورود به قانون را می خواهد، نزد نگهبان می آید. لیکن که نگهبان می گوید که حالا نمی تواند به او اجازه ی ورود بدهد. مرد در این باره فکر می کند و می پرسد آیا بعدا اجازه ی ورود خواهد یافت؟ نگهبان می گوید: امکانش هست، اما نه حالا.